Certifikater

Producentansvar - Elektrisk og elektronisk udstyr

EP-TeQ overholder sit producentansvar inden for elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment (udtjente elektriske og elektroniske produkter).

Producentansvaret påhviler dén, der som første omsætningsled i Danmark sælger registreringspligtige produkter. 

Se vores certifikat.

2005101881974331 1